Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2005

Letošní vyhlášení mistra klubu je již desátým ročníkem této soutěže. Bohužel je tento ročník poznamenaný uměle vytvářenou situací kolem výskytu ptačí chřipky. Jak jistě víte, na podzim minulého roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství okamžitý zákaz svodů ptáků, to znamená zákaz výstav a výměnných trhů.

Opět se ukázala naše národní vlastnost, snaha"být papěžtější než papež" Všude v Evropě tyto akce probíhaly, pravda za přísnějších pravidel, ale odpovědné orgány se snažili chovatelům vyjít vstříc.

Pouze výstava v Chemnitzu (pravidelně tam vystavují vodní ptactvo) a Světový šampionát (zde jsou vystavováni ptáci i mimo území Evropské unie) byly zakázány. Nejvíce na tento náš striktní a neopodstatněný zákaz doplatili andulkáři, kteří vložili nemalé finanční prostředky a mnoho práce svých členů do přípravy své tradiční výstavy, kterou museli uzavřít, aniž by se jim vložené prostředky mohly vrátit. Jedinou útěchou pro ně proto může být fakt, že se jim jako jediným podařilo alespoň uzavřít soutěžní část výstavy, ptáky obodovat a vyhlásit vítěze. Ostatní výstavy v Čechách pak již nebylo možné uskutečnit a z toho důvodu nemohli naši členové splnit podmínky pro soutěž o Mistra klubu.

Naše organizace udělala další krok a za pomoci př. Rákose dala dohromady možnost vystavovat drobné exoty na soutěžní výstavě v Německu. Naši chovatelé tam uspěli velmi dobře, hlavně Mirka Pekárková se zebřičkami, která se stala vítězkou celé výstavy. Doufáme, že se v letošním roce této akce opět zúčastníme, bude-li se konat. To je velmi pravděpodobné, protože termín pro její pořádání, červen, je mimo hlavní přesuny stěhovavých ptáků, které jsou záminkou veterinářů a hygieniků pro zákaz svodů.

Andulky

Z výše uvedených důvodů bylo možno vyhodnotit Mistra klubu pouze v kategorii andulek.

Již třetím rokem byla soutěž o mistra klubu pro tuto skupinu vypsána na Celostátní výstavu andulek v Praze. V loňském roce, kdy se konečně naplnil požadovaný počet vystavovatelů, dopadl tento ročník poněkud hůře, výstavu obeslali pouze 4 vystavovatelé se 44 ptáky. Výbor klubu se rozhodl povolit pro tento rok výjimku z požadovaného počtu 5 vystavovatelů. Vyhodnocení soutěže v andulkách je poněkud obtížnější v tom, že na této výstavě nejsou ptáci bodováni, ale určováno pořadí v jednotlivých výstavních třídách. Proto jsou pro potřeby soutěže o mistra klubu zařazováni do pořadí pouze ptáci našich členů, kteří získají titul vítěz skupiny nebo vítěz podskupiny a podle tohoto parametru resp. podle počtu a úrovně získaných titulů je sestaveno pořadí a vyhodnocen mistr klubu.

V mistrovské soutěži se umístili:

  1. Stanislav Rákos získal jeden titul VS a dva tituly VPS a za to mu připadl titul MISTR KPEP 2005
  2. Ing. Svatopluk Vlasák, získal jeden titul VPS
  3. Drahomír Hrubý, získal jeden titul VS a jeden titul VPS

Máme v plánu v této soutěži pokračovat i v dalších letech. A tak, jak se změnila pravidla této soutěže za 10 let jejího trvání, tak mohou být podle Vašich návrhů upravena i pro letošní ročník. Podmínkou je, aby případné návrhy byly podány včas, to znamená nejpozději do konce května, aby mohly být zpracovány do podmínek, které budou opět zveřejněny v oběžníku. Těšíme se na další ročník soutěže a doufáme, že se jí v letošním roce účastní větší počet chovatelů.