Vyhodnocení soutěže KPEP o titul "Mistr klubu" za rok 2006

Aktualizovaná pravidla soutěže o titul Mistra klubu byla zveřejněna v oběžníku 2/06 tak, aby se všichni zájemci o tuto soutěž na ní mohli připravit, tedy lépe řečeno připravit na ní ptáky. Ať už dobou hnízdění nebo tréninkem. Loni nám přlo štěstí a byrokratičtí úředníci pochopili, že ptačí chřipku mohou využít pro lukrativnější činnosti než je zákaz výstav exotického ptactva. Přesto se nám nedaří získat chovatele k účasti na soutěžních výstavách v takové míře, která by odpovídala počtu našich členů a významu našeho klubu v chovatelství. I když si to nepřejeme, není daleko doba, kdy bude chov exotů silně omezen.

Trendy, které k tomu směřují můžeme vidět již nyní a pak bude chov domestikovaných ptáků, to je ptáků, které v současnosti vystavujeme na bodovaných výstavách hlavním chovatelským směrem. Bylo by dobré mít určitý náskok, nejen v chovném materiálu, ale i ve zkušenostech v pořdání větších výstav. Není nutné být vždy co nejlepší, stačí se zúčastnit, což mimo jiné neznamená dělat vítězům "křoví", ale udržování genetického potenciálu na určité úrovni. U domestikovaných ptáků jsou soutěžní výstavy jedním z nástrojů nahrazující přírodní výběr.

V loňském roce se neuskutečnila bodované výstava na Kladně, ani Klub chovatelů neofém žádnou výstavu nepořdal. Proto byly výsledky zpracovány pouze z výstavy "Ptačí svět v Lysé nad Labem a z CVA KCHA v Botanické zahradě. Zajistí-li pořadatelé výstavy Exota Olomouc zpracování výsledků výstavy do bodovací resp. výsledkové listiny, mohla by být tato výstava zařazena, pro některé kategorie ptáků, do seznamu Mistrovských výstav. Také se chceme inspirovat našimi přteli z Ebersbachu, kteří mají vypracovaný systém dlouhodobého bodování chovatelů za jejich výstavní úspěchy a vypracovat podobný systém pro naše podmínky. Mohla by z toho vzniknout nová soutěž a tradice.

A nyní již k samotným výsledkům.

Mistrovská kategorie barevných kanárů byla vyhodnocována na výstavě Ptačí svět v Lysé nad Labem. Soutěže se účastnili pouze 4 naši členové z požadovaných 5. Ani sloučení obou skupin , to je barevní kanáři světlí a tmaví, nepomohlo k dosažení požadovaných podmínek pro naplnění soutěže. Protože však byl sloučením skupin vysoce překročen požadavek na počet ptáků v soutěži, rozhodl se výbor udělat výjimku a soutěž vyhodnotit s přesvědčením, že to bude pro pořadatele pobídka k tomu, aby pro letošní rok vyvinula větší úsilí v propagaci této výstavy.

 1. Jiří Tichý (VV, VS, VT, žlutoisabelový saténový 90 bodů)
 2. Václav Domas (VT, dominantní bíločerný 89 bodů)
 3. Alois Andrýsek (za 2 třetí místa ve třídách)

kategorii andulek byla splněna všechna požadovaná kritéria, CVA KCHA v Botanické zahradě se účastnilo 6 našich členů a vystavilo celkem 57 ptáků.

 1. Stanislav Rákos (VS samice světle modrá světlekřídlá opalinová a VPS )
 2. Drahomír hrubý (VPS, samice mauve)
 3. Svatopluk Vlasák ( průměr umístění 1,9).

Kategorie drobných papoušků nebyla vyhodnocena pro absenci pořdaných výstav.

Kategorie drobných exotů se skládá ze 7 skupin, chůvička, zebřička, rýžovník, pásovníci všech druhů, amady nádherné, ostatních drobných ptáků Austrálie a ostatních drobných ptáků Afriky. Výsledky této soutěže byly vyhodnoceny z účasti na výstavě Ptačí svět v Lysé nad Labem. V kategoriích chůvička, rýžovník, pásovníci a amady nádherné nebyl naplněn limit ani počtu vystavovatelů ani počtu vystavených ptáků. Jediná skupina naplnila požadavky soutěže a to skupiny zebřičky. Při možnosti sloučení skupin ostatních ptáků Austrálie a Afriky mohla být i tato skupina vyhodnocena.

Ve skupině zebřičky soutěžilo 5 vystavovatelů a 20 ptáků.

 1. Rudolf Mocík (VT, samec šedá straka, 92 b.)
 2. Jan Cvrček (samec skořicová rudoprsá, 89 b.)
 3. Jan Cvrček ( samice skořicová černoprsá, 88 b.)

Ve sloučené skupině ostatní drobní exotičtí ptáci Austrálie a Afriky soutěžilo 5 vystavovatelů s 29 ptáky.

 1. Miloslav Jüstel (VT, amadina diamantová žlutozobá, 89 b.)
  Rudolf Mocík (VT, astrild rákosní, 89 b.)
  Petr Podpěra (VT, zebřička timorská, 89 b.)

Blahopřejeme všem vítězům i poraženým s doufáme, že v letošním roce budou vyhlášeni Mistři ve všech vyhlášených soutěžních kategoriích. Upravené propozice pro letošní rok dostanete opět v druhém oběžníku.