Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2008

V loňském roce vstoupila soutěž o Mistra klubu do svého 13. ročníku. Chtělo by se mě věřit, že výsledky, které za chvíli uslyšíte jsou ovlivněny právě tou třináctkou, pro mnohé nešťastným číslem. Soutěž o Mistra klubu byla ustavena proto, aby se zvýšil zájem o chov domestikovaných druhů ptáků a zájem o jejich vystavování. Vždyť výsledky dosahované na soutěžích jsou velmi prospěšné pro vlastní chov, ale i pro určité uspokojení chovatele jednak z hlediska prestiže, jednak společenského hlediska, kdy se na výstavách schází mnoho chovatelů se stejnými zájmy a jednak z hlediska posouzení kvality svého chovu. Účast na bodovaných výstavách a dění kolem jsou vlastně odměnou chovateli za jeho dlouhou práci.

To je teorie, jak by to mělo fungovat. Skutečnost je však jiná, počet chovatelů, kteří se zúčastňují výstav je nízká. Převládá trend mít ptáky doma a na výstavě jen prohlídnout a případně zkritizovat ptáky ostatních. Na otázku, proč chovatelé nevystavují dostávám odpověď, která se podobá starému vtipu „Co je největší nepřítel zemědělce? No přece jaro, léto, podzim, zima!“. Prostě jednou je moc horko, pak zima nebo je výstava daleko, ptáci jsou nedopeření nebo zrovna hnízdí nebo jsou prodaní.

A výsledek je tento. Mistr klubu za rok 2008 bude vyhlášen pouze v kategorii andulky a barevní kanáři, v ostatních kategoriích bodovaných ptáků nebyly naplněny počty vystavovatelů dané pravidly soutěže.

Mistr klubu v kategorii andulky

byl vyhodnocen z výsledků našich chovatelů na dvou výstavách, CVA v Praze konané 24. až 26.10.2009 v Botanické zahradě UK a Polabského derby konaného v rámci výstavy Exotika v Lysé nad Labem. V součtu obou výstav vystavovalo 5 vystavovatelů celkem 52 ptáků.

  • 3. místo obsadil Drahomír Hrubý za 1 x VPS - opalinovou světlekřídlou samici,
  • 2. místo obsadil Stanislav Rákos za  1 x VS – starší světlekřídlou samici

Mistrem KPEP se stává na

  1. místě Ing. Svatopluk Vlasák za  VS a  3x PVS. VS získala samice lutino

Mistr klubu v kategorii barevní kanáři .

Soutěž je rozdělena na dvě části a to barevní kanáři světlí a tmaví, jejich sloučení nebylo nutné, protože v obou částech byl naplněn požadovaný počet vystavovatelů. Ve skupině světlých kanárů vystavovalo 5 členů 39 ptáků, ve skupině tmavých 6 členů 42 ptáků.

Barevní kanáři světlí:

  • 3. místo Alois Andrýsek - kanár žlutý B s 90 bodů
  • 2. místo Václav Domas – kanár žlutý A s 90 bodů

Mistrem klubu v kategorii barevní kanáři světlí se stává na

  1. Jiří Tichý – kanár žlutý A s 91 bodů.

Barevní kanáři tmaví:

  • 3 místo Václav Domas – kanár červenohnědý CII s 91 bodů
  • 2. místo Jiří Bílek - kanár červenoachátový A s 91 body

Mistrem klubu v kategorii barevní kanáři tmaví se stává na

  1. Jiří Tichý – kanár žlutoisabelový saténový A s 92 bodů.

Kategorie zebřiček -  3 vystavovatelé a 20 ptáků .- nesplněny pravidla soutěže.
Kategorie chůviček – 2 vystavovatelé a 12 ptáků -  nesplněny pravidla soutěže.
Kategorie rýžovníci - 2 vystavovatelé a 5 ptáků -  nesplněny pravidla soutěže.
Kategorie pásovnícici - 0 vystavovatelé a 0 ptáků -  nesplněny pravidla soutěže.
Kategorie amady nádherné - 0 vystavovatelé a 0 ptáků -  nesplněny pravidla soutěže.
Kategorie ost. ptáci Austrálie - 4 vystavovatelé a 11 ptáků -  nesplněny pravidla soutěže.
Kategorie ost. ptáci Asie a Afriky - 2 vystavovatelé a 7 ptáků -  nesplněny pravidla soutěže.

 

Praha 4.3.2009

Ing. Václav Podpěra