Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2009

V loňském roce se konala soutěž o Mistra klubu již po čtrnácté. Hned na počátku bych rád připomněl, proč byla Soutěž o Mistra klubu ustavena. Klub má trvalý zájem na tom, aby se zvýšil zájem o chov domestikovaných druhů ptáků a zájem o jejich vystavování. I proto bychom rádi umožnili našim členům, aby mohli vystavovat na světových šampionátech COM. Jestli se nám to podaří, pak ale budeme podporovat vystavování ptáků kvalitních, to je ptáků, kteří se umístili na domácích soutěžích nebo lépe řečeno budeme podporovat chovatele, kteří se na domácích soutěžích umísťují na předních místech.

To proto, abychom nevkládali prostředky, které jistě nebudou malé do ptáků, kteří nebudou KPEP dostatečně reprezentovat.Výsledky dosahované na soutěžích jsou velmi prospěšné pro vlastní chov i pro určité uspokojení chovatele jednak z hlediska prestiže, jednak společenského hlediska, kdy se na výstavách schází mnoho chovatelů se stejnými zájmy a jednak z hlediska posouzení kvality svého chovu. Účast na bodovaných výstavách a dění kolem jsou vlastně odměnou chovateli za jeho dlouhou práci.

Nyní k samotným výsledkům v jednotlivých kategoriích.

Mistr klubu v kategorii andulky nebyl vyhodnocen.

CVA v Praze konané 23. až 25.10.2009 v Botanické zahradě UK a Polabského derby konaného v rámci výstavy Exotika v Lysé nad Labem se zúčastnili pouze 3 vystavovatelé.

Mistr klubu v kategorii barevní kanáři .

Pro vyhodnocení soutěže byly použity dosažené výsledky chovatelů na výstavě Exota Olomouc a Exotika Lysá nad Labem. Soutěž je rozdělena na dvě části a to barevní kanáři světlí a tmaví, jejich sloučení nebylo nutné, protože v obou částech byl naplněn požadovaný počet vystavovatelů. V obou skupinách vystavovalo 5 chovatelů a celkový počet vystavených ptáků byl 170.

Barevní kanáři světlí:

3. místo Jiří Tichý- kanár žlutý s 90 bodů
2. místo Václav Domas – žlutý B s 91 bodů
Mistrem klubu v kategorii barevní kanáři světlí se stává na

1.    Jiří Bílek– kanár bílý recesivní s 91 bodů.

Barevní kanáři tmaví:

3 místo Václav Dolanský – kanár žlutoizabelový A s 91 bodů
2. místo Václav Hájek - kanár červenočerný A s 91 body

Mistrem klubu v kategorii barevní kanáři tmaví se stává na

1.    Jiří Bílek – kanár běloachátový recesivní 91 bodů.


V soutěži drobných exotických ptáků byla vyhodnocena kategorie zebřiček, kterou sice obsadili pouze 4 vystavovatelé, ale s poměrně velkým počtem ptáků. Celkem bylo vystaveno 23 kusů.

Zebřičky:

2. a 3. místo Jiří Arnolt a Václav Kefurt s 89 body
Mistrem klubu v kategorii zebřiček se stává na

1.    Jan Cvrček – zebřička skořicová černoprsá  s 90 bodů.


Všechny ostatní kategorie byly sloučeny dohromady a pro vyhodnocení byly použita i výsledky ze soutěže Exota  Olomouc. Soutěže se účastnilo 6 chovatelů s 33 ptáky.

Sloučená kategorie drobných exotů:

3. místo Pavel Borovička a Rudolf Mocík s 89 body
2. místo Václav Podpěra – amada nádherná červenohlavá 1,0 90 bodů
Mistrem klubu ve sloučené kategorii drobných exotů se stává na

1. místo Lubica Nečasová – amada nádherná 1,0 91 bodů