Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2010

V loňském roce se konala soutěž o Mistra klubu již po patnácté. Hned na počátku bych rád připomněl, proč byla Soutěž o Mistra klubu ustavena. Klub má trvalý zájem na tom, aby byl podporován chov domestikovaných druhů ptáků a zájem o jejich vystavování a to především na výstavách pořádaných klubem. Rádi bychom také umožnili našim členům, aby mohli vystavovat na světových šampionátech COM. Jednáme proto s ČSCH, který zastupuje Českou republiku v COM. Jestli se nám to podaří, pak ale budeme podporovat vystavování ptáků kvalitních, to je ptáků, kteří se umístili na domácích soutěžích nebo lépe řečeno budeme podporovat chovatele, kteří se na domácích soutěžích umísťují na předních místech.

To proto, abychom nevkládali prostředky, které jistě nebudou malé do ptáků, kteří nebudou KPEP dostatečně reprezentovat.Výsledky dosahované na soutěžích jsou velmi prospěšné pro vlastní chov i pro určité uspokojení chovatele jednak z hlediska prestiže, jednak společenského hlediska, kdy se na výstavách schází mnoho chovatelů se stejnými zájmy a jednak z hlediska posouzení kvality svého chovu. Účast na bodovaných výstavách a dění kolem jsou vlastně odměnou chovateli za jeho dlouhou práci.

Na druhou stranu je potřeba říci, že se nám počty vystavovatelů nedaří příliš zvyšovat, i když zde možná hraje roli naše snaha o zavedení, v západních zemích běžné praxe, že chovatelé vystavují ve vlastních výstavních klecích. To je jediná možná cesta k tomu, aby výstavní klece byly udržované a čisté.

Nyní k samotným výsledkům v jednotlivých kategoriích. To co jsem předeslal o snižujícím se počtu vystavovatelů se plně potvrdilo i minulém roce. Podmínku počtu vystavovatelů v jednotlivých kategoriích a skupinách splnili pouze drobní papouškáři a vystavovatelé chůviček.

Mistr klubu v kategorii andulky

nebyl vyhodnocen CVA v Praze a Polabského derby konaného v rámci výstavy Exotika v Lysé nad Labem se zúčastnili pouze 3 vystavovatelé.

Mistr klubu v kategorii barevní kanáři

nebyl vyhodnocen. Vystavovali pouze 4 chovatelé.

Mistr klubu v kategorii drobní exoti:

v jednotlivých skupinách byly naplněny podmínky soutěže pouze ve skupině chůvičky.

  • 3. místo obsadil Milan Jüstel
  • 2. místo Jan Hrubeš
  • 1. místo a Mistrem KPEP se stává Václav Podpěra

Mistr klubu v kategorii drobní papoušci:

v této kategorii nebyl dlouhá léta titul udělen. Až v loňském roce, kdy se našimi členy stali i členové klubu chovatelů agapornisů a korel, byly naplněny podmínky naší soutěže.

  • 3. místo obsadil Karel Novák
  • 2. místo Martin Blahník
  • 1. místo a Mistrem KPEP se stává Milan Pekhatr

Praha 1.3.2011 Ing. Václav Podpěra