Vyhodnocení soutěže o titul "Mistr klubu" za rok 2011

V loňském roce se konala soutěž o Mistra klubu již po šestnácté. Je to již dlouhá doba, aby byly nabyty zkušenosti s vyhodnocováním vítězů a také vyhodnoceny dopady soutěže na zájem členů o účast na soutěžních výstavách. Výbor klubu by rád tyto skutečnosti zapracoval do nových podmínek soutěže tak, aby to zatraktivnilo účast našich chovatelů na výstavách a pozvedla se tím prestiž vítězů a jejich chovů.

Jak jsme Vás již informovali, jednání ohledně účasti našich členů na světových šampionátech COM zkrachovalo ze strany ČSCH, které nakonec nemělo na spolupráci zájem. Přesto se výbor klubu bude dál snažit o to, aby naši členové měli přístup i na takovéto akce.     Na druhou stranu je potřeba říci, že se nám nedaří zvyšovat počty vystavovatelů, i když zde možná hraje roli naše snaha o zavedení, v západních zemích běžné praxe, že chovatelé vystavují ve vlastních výstavních klecích.

Nyní k samotným výsledkům v jednotlivých kategoriích.

Mistr klubu v kategorii andulky byl vyhodnocen z CVA v Praze a Polabského derby konaného v rámci výstavy Exotika v Lysé nad Labem. Podmínky pro soutěž byly naplněny.

 • 3. místo obsadil Svatopluk Vlasák (4x PVS)
 • 2. místo obsadil Drahomír Hrubý ( 1x VS, 2x PVS a čtyři umístění na Exotice)
 • 1. místo obsadil a Mistrem KPEP se stává Jiří Řejha (VV, 4x VS a 9x PVS)

Mistr klubu v kategorii barevní kanáři. Tak jakov loňském roce vystavovali pouze 4 chovatelé z klubu. Protože však vystavili celkem 116 kanárů v jednotlivcích i kolekcích byla učiněna výjimka z počtu vystavovatelů a tato kategorie byla vyhodnocena jako sloučená (světlý i tmavý melanin společně). Do vyhodnocení soutěže byly zahrnuty výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem a EXOTA Olomouc.

 • 3. místo obsadil Václav Hájek (4x 90 bodů)
 • 2. místo obsadil Jiří Tichý ( 1x 92, 2x 91 a 1x 90 bodů)
 • 1. místo obsadil a Mistrem KPEP se stává Jiří Bílek (1x 92, 2x 91 a 4x 90 bodů)

Mistr klubu v kategorii drobní exoti: do vyhodnocení soutěže byly zahrnuty výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem a EXOTA Olomouc. Ani v jedné z kategorií se nepodařilo naplnit počet vystavovatelů a počet vystavených ptáků. Proto byla celá kategorie vyhodnocena jako jedna skupiny.

 • 3. místo obsadil Pavel Borovička ( amada červenohlavá VS 90 bodů)
 • 2. místo obsadil Jan Hrubeš (chůvička tmavě hnědá 91 bodů, pásovník dlouhoocasý 90 bodů)
 • 1. místo obsadil a Mistrem KPEP  se stává Lubica Nečasová za kolekci amadin Gouldových (3x 92 bodů, 1x 90 bodů)

Mistr klubu v kategorii drobní papoušci. Podmínky naší soutěže byly naplněny. Do vyhodnocení soutěže byly zahrnuty výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem a EXOTA Olomouc.

Soutěže se účastnili chovatelé z Klubu chovatelů agapornisů a korel.

 • 3. místo obsadil Karel Novák (1x 87 a 2 86 bodů)
 • 2. místo obsadil Jaroslav Nesvorný (1x 88 a 2x 86 bodů)
 • 1. místo obsadil a Mistrem KPEP se stává Václav Blažek (1x 90, 1x 89, 1x 88, 1x 87 a 4x 86 bodů)

Praha 5.3.2012

Ing. Václav Podpěra